DATIV

Dativ je zavisan padež koji najčešće označava namenu (kome ili čemu je nešto namenjeno) ili usmerenost (pojam u pravcu kojeg se neko ili nešto kreće).

Dobijamo ga na pitanje KOME? ili ČEMU?. Upotrebljava se s predlozima ili bez njih.

Dativ bez predloga

Dativ bez predloga može imati sledeća značenja:

  značenje namene

Imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u dativu označavaju pojam kojem je nešto namenjeno.

Primeri:  Dao sam drugu svesku. Poštar je uručio Jeleni pismo. Baka mi je isplela džemper.

  značenje usmerenosti

Imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u dativu označavaju da je nešto usmereno k  tom pojmu.

Primeri: Njihov rad bio je okrenut pravom cilju. Žustro su se uputili izlazu.

  značenje nosioca stanja

Imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u dativu  obeležavaju  pojam  kojem  je  pripisano  neko  svojstvo, stanje, raspoloženje i slično.

Primeri: Aninom bratu se spava. Jedu mi se kolači.

  značenje pripadnosti

Imenička  zamenica u dativu označava da nešto pripada toj osobi.

Primeri: Kosa joj je kovrdžava. Gde mi je olovka?

Dativ sa predlozima

Dativ sa predlozima može imati sledeća značenja:

 značenje usmerenosti

Primer: Uputili smo se ka školi.

  dopusno značenje

Primer: Uprkos velikoj vrućini, završili smo meč.

 

Predlozi koji dolaze uz dativ:

 k, ka, prema, uprkos, nasuprot

Glagoli uz koje se skoro uvek upotrebaljava dativ:

činiti se, gaditi se, smučiti se, nedostajati, pomagati, prijati. goditi, sviđati se, svideti se, dopadati se, verovati, obećavati, čestitati, radovati se

zvezdica Služba dativa u rečenici

Najznačajnije službe dativa u rečenici su:

☼  nepravi objekat 

Primer: Narugasmo se Milanu zbog njegovog ponašanja.

☼  logički subjekat

Primer: Večeras im je trening.

☼  priloške odredbe

Primer: Ivan uvek žuri kući.

zvezdica Pogrešna upotreba dativa

Često se u govoru uz glagole mirovanja koristi dativ, što je pogrešno. Umesto dativa potrebno je u tom slučaju koristiti genitiv.

Nepravilno:                                                          Pravilno:

Danas sam ceo dan kući.                                     Danas sam ceo dan kod kuće.
Uradite domaći kući.                                            Uradite domaći kod kuće?
Milan nije kući.                                                    Milan nije kod kuće

   

Uz glagole kretanja koristi se dativ cilja:

Primer: Ići kući,

Uz glagole mirovanja koristi genitiv mesta:

Primer: Biti kod kuće.