GENITIV

Genitiv zavisan padež koji najčešće označava pripadnost, poreklo ili deo nečega, a može da ima i druga značenja.

Dobijamo ga na pitanje KOGA? ili ČEGA?. Upotrebljava se s predlozima i bez njih.

Genitiv bez predloga

Genitiv bez predloga može da ima sledeća značenja:

  pripadanje (prisvojni genitiv)

Imenica ili imenička sintagma u genitivu označavaju pojam kome nešto pripada.

Primer:  Ona je kćerka naše komšinice.

  deo nečega (deoni genitiv)

Imenica ili imenička sintagma u genitivu označavaju da nešto nije obuhvaćeno u celini, već samo delimično.  Upotrebljava se uz reči koje označavaju količinu.

Primer:  Popili smo čašu soka.

  odvajanje, poticanje (ablativni genitiv)

Imenica ili imenička sintagma u genitivu označavaju da se od nje nešto udaljava, odvaja ili da od nje potiče.

Primer:  Oslobodio sam se treme.

  osobinu (kvalitativni genitiv)

Imenica ili imenička sintagma u genitivu označavaju svojstvo nekog pojma.

Primer:  Lisica je životinja dugog repa.

  vreme (vremenski genitiv)

Imenica ili imenička sintagma u genitivu označavaju vreme u kome se nešto zbiva.

Primer: To se desilo prošlog vikenda

Genitiv sa predlozima

Genitiv sa predlozima može imati sledeća značenja:

  značenje mesta

Primer:  Juče smo skrenuli  s puta

  značenje vremena

Primer:  Čekamo ga od ranog jutra

  značenje uzroka

Primer:  Neću da idem u školu iz principa.

  značenje cilja

Primer:  Vitamine pijemo radi zdravlja

  značenje načina

Primer:  Pevao je iz sveg glasa

 

Predlozi koji dolaze uz genitiv:

od, do, iz, s(a), ispred, iza, izvan, van, unutar, iznad, ispod, više, poviše, niže, pre uoči, posle, nakon, za, tokom, dno (podno, nadno, odno), vrh (povrh, navrh, uvrh, zavrh), čelo, nakraj,  krajem, potkraj, sred (nasred, posred, usred), oko, okolo, blizu, kod, kraj, pokraj, pored, nadomak, nadohvat, i, u, mimo, duž, uzduž, širom, preko, bez, osim, umesto, putem, pomoću, posredstvom, između, naspram, put, protiv, nasuprot, usuprot, usprkos, zbog, usled, radi, povodom...

zvezdica Služba genitiva u rečenici

Najznačajnije službe genitiva u rečenici su:

☼  nepravi objekat 

Primer: Najedosmo se jagoda

☼  pravi objekat 

Primer: Pio je čaja.

☼  logički subjekat

Primer: Večeras nema zvezda na nebu

☼  priloške odredbe

Primer: Ivan uvek sedi pored Jovana

Pravi objekat u deonom genitivu može stajati samo uz prelazne glagole. U tom slučaju se može zameniti objektom u akuzativu bez predloga.

Popij jogurta! (Pravi objekat u deonom genitivu)

Popij jogurt! (Pravi objekat u akuzativu)

Logički subjekat u genitivu ne označava nosioca stanja, već pojam čije se postojanje tvrdi ili poriče. Tvrđenje (poricanje) iskazuje se glagolom imati u prezentu, a u ostalim oblicima glagolom biti.

Nije bilo nikog kod kuće. (Logički subjekat u genitivu)

U okviru imeničke sintagme genitiv ima službu atributa (majica bez rukava, ikone ranog perioda,  devojka crne kose, bluza neobične boje).