INSTRUMENTAL

Instrumental je zavisan padež koji najčešće označava društvo ili sredstvo. 

Dobijamo ga na pitanje S KIM? ili ČIME?. Upotrebljava se s predlozima ili bez njih.

Instrumental bez predloga

Instrumental bez predloga može imati sledeća značenja:

  značenje sredstva 

Imenica ili imenička sintagma u instrumentalu označavaju sredstvo kojim se vrši radnja.

Primer:  Miša svoje slike radi temperama.

  značenje načina

Imenica ili imenička sintagma u instrumentalu označavaju način na koji se radnja vrši.

Primer:  Jednim udarcem ubio je dve mušice.

  značenje vremena

Imenica ili imenička sintagma u instrumentalu označavaju kad se nešto zbiva ili koliko dugo se nešto zbiva.

Primer:  Svakim danom snega je sve manje

  značenje mesta

Imenica ili imenička sintagma u instrumentalu označavaju mesto vršenja radnje.

Primer:  Prošetali smo se glavnom ulicom.

  značenje cilja

Imenica ili imenička sintagma u instrumentalu označavaju cilj zbog kog se nešto zbiva zbiva.

Primer: Otišao je u grad  poslom

  objekatsko značenje

Imenica ili imenička sintagma u instrumentalu označavaju trpioca radnje.

Primer: Oni trguju naftom

Instrumental sa predlozima

Instrumental sa predlozima može imati sledeća značenja:

  značenje društva

Primer: Idem u razred  sa Veljkom

  značenje mesta

Primer: Časopisi su pod krevetom.

  značenje načina

Primer: S nestrpljenjem  je čekao kraj meča.

  značenje  osobine

Primer: Video sam onog čoveka s dugom bradom,

Predlozi koji dolaze uz instrumental:

među, nad, pod, pred, s(sa), za

Glagoli koji zahtevaju instrumental: baviti se, trgovati, obilovati, vladati, upravljati...

zvezdica Služba instrumentala u rečenici

Najznačajnije službe Instrumentala u rečenici su:

☼  nepravi objekat 

Primer: Milan se bavi fudbalom.

☼  priloške odredbe

Primer: U našoj fabrici ne radi se subotom i nedeljom

U okviru imeničke sintagme instrumental upotrebljen uz imenice ima službu atributa (devojka sa crnom kosom, prozor sa rešetkama, haljina sa dugačkim rukavima).

Instrumental koji se upotrebljava uz prideve služi kao njihova dopuna (malen rastom, bogat znanjem)

zvezdica Pogrešna upotreba Instrumentala

Kada instrumental označava sredstvo, oruđe ili predmet radnje, uz njega se ne sme upotrebljavati predlog S (SA). Kada je u pitanju izraz "pisati malim (velikim) slovima" ili "pisati s velikom (malim) slovom" oba načina su dozvoljena.

Pravilna upotreba instrumentala: voziti se autobusom, pisati olovkom, rukovati aparatom, šutnuti loptu nogom, nacrtati rukom, seći makazama, natopiti vodom, raspolagati informacijama, ovladati gradivom, trgovati udžbenicima, ponositi se uspehom, poslužiti kolačima, služiti se kompjuterom, baviti se glumom, biti zadovoljan ocenama...

Pogrešna upotreba instrumentala: voziti se sa autobusom, pisati sa olovkom, rukovati sa aparatom, šutnuti loptu sa nogom...