LOKATIV

Lokativ je zavisan padež koji najčešće označava mesto. 

Dobijamo ga na pitanje GDE? O KOME? ili O ČEMU?. Upotrebljava se uvek sa predlozima.

Lokativ može imati sledeća značenja:

  značenje mesta

Predloško - padežna konstrukcija u lokativu označava mesto vršenja radnje.

Primer:  Knjige su  na policama.

  značenje vremena

Predloško - padežna konstrukcija u lokativu označava kad se nešto ili koliko dugo se nešto zbiva.

Primer:  Školska godina se završava u junu.

  značenje načina

Predloško - padežna konstrukcija u lokativu označava način na koji se radnja vrši.

Primer:  Napad su pripremali u tajnosti.

  objekatsko značenje

Predloško - padežna konstrukcija u lokativu označava trpioca radnje.

Primer: Razmišljali smo  o ekskurziji.

 

Predlozi koji dolaze uz lokativ:

 u, na, o, po, pri, prema

Predloge u, na, po, olokativ deli sa akuzativom.

Primeri: 

Polica se nalazi u zidu.  (Lokativ)             Gledam u zid(Akuzativ)

Moja knjiga je na polici(Lokativ)              Stavio sam knjigu na policu(Akuzativ)

Crtao je po mojoj knjizi.  (Lokativ)             Otišao je po knjigu.  (Akuzativ)

Pričao je nešto o njemu. (Lokativ)             Ogrešio se o njega.  (Akuzativ)

       

Kada isti predlog može da ide uz dva različita padeža, tada treba voditi računa o značenju glagola.

Moji roditelji su u kući. (Lokativ - označava mesto nalaženja)

Moji roditelji su ušli u kuću. (Akuzativ  - označava mesto završetka radnje

Predlog prema lokativ deli sa dativom. Ova dva padeža imaju isti oblik reči, ali nije isto značenje glagola. Dativ se upotrebljava uz glagole kretanja, a lokativ ima statičko značenje.

Krenuo je prema vratima. (Dativ)  

Sve se odigrava prema dogovoru. (Lokativ)

Kada se u rečenici upotrebljavaju dva predloga koja zahtevaju isti padež, tada  imenicu uz koju stoje predlozi možemo upotrebiti samo jedanput. Pravilna su oba načina.

Zasadili smo jelke ispred škole i iza škole.

Zasadili smo jelke ispred i iza škole. (Imenica je upotrebljena samo jedanput)

Ako se u rečenici jave predlozi koji zahtevaju različite padeže imenica se mora upotrebiti dva puta ili se umesto nje upotrebi zamernica.

Pravilno: Sa štitom ili na štitu! Sa štitom ili na njemu!  

Neravilno: Sa ili na štitu!

zvezdica Služba lokativa u rečenici

Najznačajnije službe lokativa u rečenici su:

☼  nepravi objekat 

Primer: On uvek učestvuje u razgovoru.

☼  priloške odredbe

Primer: Moja porodica se okuplja o Đurđevdanu.

U okviru imeničke sintagme lokativ uz imenicu je u funkciji atributa (roman u nastavcima, film u boji, dokaz o krađi, čovek u crnom odelu, priča o Snežani).

Uz prideve lokativ se upotrebljava kao njegova dopuna (sigurna u hodu, razvijen u ramenima, prekrasna u svom sjaju.