zvezdica  Mostovi mog kraja

Svaki most moga kraja 
po dve obale spaja,
on spaja sve ono što reka razdvaja.

 

Kad se spoje Jablanica i Obdanica 
nastaje reka Kolubarica.
A nad njom mostovi niču
i svaki priča svoju priču.

 

Pričaju priče iz davnih dana
Iz doba Turaka, a i partizana.

 

Na belom bila seča knezova,
a na drugim borba hrabrih vitezova.

 

Mostovi moga grada su od mermera,
gvožđa i kamena,
pa mnogo znače,

i za pesake i za vozače.

 

Poneki čuva neku tajnu,
za nekog bitnu,

a za nekog beznačajnu.      

Neda Simeunović (Valjevo, 2014.)

 

 

Ušće reke Gradac u Kolubaru