dugme Naj životinje

Svaka životinja je na svoj način neobična i zanimljiva.  Neke životinje se izdvajaju od ostalih po izgledu, ponašanju i sposobnostima. Toliko su neobične i ekstremne da ih možemo nazvati "naj životinjama".

Plavi kit je najveća i najduža životinja na svetu.  Njegova dužina se kreće između 20 i 30 m, a težina između 10 i 160 tona.  Hrani se planktonskim organizmima i drugim sitnim morskim životinjicama. Da bi se prehranio mora svakodnevno da pojede preko 6 tona hrane. Spada u sisare (ženka doji mlade), a živi u svim okeanima i otvorenim morima. 

Gepard je najbrža kopnena životinja na svetu.  On može da trči brzinom većom od 100 km/h. Ovako veliku brzinu može da održi kratko vreme, jer se brzo umara. Zato plen lovi u kratkim  i brzim zaletima. Hrani se malim i srednje velikim sisarima, najčešće gazelama i antilopama. Živi u afričkim travnjacima.

Lenjivac je najsporija životinja na svetu. Spava dnevno po 18 h.  Obično visi sa grana naglavačke, a kada je budan za jedan dan pređe samo nekoliko metara. Hrani se lišćem sa grana, a da svari jedan obrok treba mu oko mesec dana. Živi u šumama Južne Amerike.

Žirafa je najviša životinja na svetu. Visina mužjaka žirafe može biti do 5,7 m, a ženki do 5 m. Hrani se lišćem i plodovima visokog drveća. Zbog svoje visine žirafa ima problem kad je žedna, jer da bi pila vodu mora da se sagne tako što raširi noge i savije kolena. Živi u savanama i otvorenim šumama Afrike.

Žako papagaj je najveća pričalica među životinjama. Ovaj papagaj se smatra izuzetno pametnom pticom koja je sposobna da imitira ljudski govor. Može da zapamti do hiljadu reči i da govori u rečenicama. Hrani se biljkama, njihovim plodovima i semenkama. Živi u tropskim šumama zapadne i srednje Afrike.

Sivi soko je najbrža ptica na svetu. Prilikom obrušavanja u letu, kada hvata plen kreće se brzinom do 230 km/h. Ima velika krila i kratak rep. Može dugo da leti i da prelazi dugačak put. Gnezda pravi na liticama. Hrani se pticama i sitnim životinjama. Živi na svim kontinentima sveta, osim Antarktika.

Mrežasti piton je najduža zmija na svetu. Može da bude dugačak od 6 do 10 m, a težak i preko 200 kg. Telo mu je smeđe i maslinasto zelene boje sa crnim šarama i belim mrljama. Nije otrovan, plen davi svojim telom i guta ga celog. Hrani se toplokrvnim životinjama. Živi u močvarama jugoistočne Azije.

Crna mamba je najotrovnija zmija na svetu. Ona nije crne boje, već je siva ili maslinasto zelena. Telo joj je dugačko do 3,5 m. Kada gmiže postigne brzinu od 20 km/h. Penje se na drveće i grmlje. Hrani se pticama i malim sisarima. Živi u savanama i šumama istočne i južne Afrike. Otrov crne mambe brzo deluje, jak je i smrtonosan.

Morski konjić je najsporija riba na svetu.  On u jednoj sekundi uspe da pređe samo 4 mm.  Konjić je i jedina životinja na svetu kod koje se mladi oplođavaju u telu mužjaka (mužjak "trudan"). Hrane se sitnim račićima. Žive u tropskim morima i toplim delovima okeana.

Patuljasti šaran je najmanja riba na svetu. Dugačak je samo 7,9 mm. Ima čudan izgled i više liči na larvu nego na ribu. Živi u u tamnim i kiselim vodama na ostrvu Sumatra u Indoneziji.

Mačja buva je životinja sa najdužim skokom na svetu. Ona može da preskoči udaljenost od 85 cm, što iznosi oko 285 dužina njenog tela.  Da bi čovek prosečne visine preskočio 285 dužina svoga tela, morao bi da preskoči oko 485 m.  Mačja buva je insekt i živi kao parazit na mačkama i psima, a hrani se krvlju. Rasprostranjena je svugde po svetu.

Kalifornijska stonoga je životinja koja ima najveći broj nogu. Telo ženki je dugačko do 3,3 cm i one imaju u proseku oko 600 nogu. Mužjaci su dvostruko manji i imaju između 320 i 400 nogu. Hrane se biljkama i žive u Kaliforniji (USA).

Zlatnožuta gatalinka je najotrovnija životinja na svetu. Ova žaba velika je svega 5 cm, a izlučuje količinu otrova koja može da ubije oko 10.000 miševa ili 20 ljudi. Hrani se insektima, a njen otrov potiče od supstance koja se nalazi u insektima kojima se hrani. Kada bi se hranila nekom drugom hranom ne bi bila otrovna. Živi samo u tropskim šumama zapadne Kolumbije (Južna Amerika).

 

zlatnožuta gatalinka                     

   zlatnožuta gatalinka                         morski konjić                            patuljasti šaran