dugme Upis u srednje škole...

 

   

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovu bodova ostvarenih uspehom tokom školovanja i bodova stečenih na završnom ispitu. Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvojili neku od nagrada na takmičenjima u osmom razredu.

Na osnovu uspeha u osnovnoj školi učenik može da ostvarni ukupno 70 bodova. Bodovi se računaju tako što se uspeh iz šestog razreda pomnoži sa 4, a uspeh iz sedmog i osmog razreda sa 5. Dobijeni bodovi za šest, sedmi i osmi razred se saberu i tako se doja konačan broj bodova ostvarenih uspehom tokom školovanja.

Na završnom ispitu učenik može da ostvari ukupno 30 bodova. Završni ispit se sastoji iz tri testa (srpski, matematika i kombinovani test) od kojih svaki nosi po 10 bodova.

Dodatni bodovi se zavise od ranga takmičenja. Uspesi na međunarodnim takmičenjima nose najviše bodova:

prvo mesto - 20 bodova, drugo mesto - 18 bodova, treće mesto - 14 bodova.

Za uspeh na republičkim takmičenjima dobija se za:

prvo mesto - 8 bodova, drugo mesto - 6 bodova, treće mesto - 4 boda.

Ukoliko učenik ostvari više nagrada iz istog predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nosioc diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na takmičenjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

 

Testovi sa završnog ispita iz nekoliko prethodnih godina možeš naći na stranici:

TESTOVI

 

Više informacija oko upisa u srednje škole, potražite na sajtu