Padežna sinonimija  

Padeži su s jedne strane morfološka jezička jedinica jer čine sistem oblika u promeni imenskih reči. S druge strane oni su sintaksička jedinica jer se njima reguliše sintaksička funkcija reči u rečenici. Zahvaljujući padežima znamo da je reč ne samo u odgovarajućem gramatičkom obliku, već i da ostvaruje određenu sintaksičku funkciju.

Zavisni padeži se najčešće javljaju kao predloško-padežne konstrukcije. Pomoću predloga precizno se definišu značenja zavisnih padeža.

Pojava kada dva padeža, odnosno dve predloško-padežne konstrukcije, imaju isto ili slično značenje naziva se padežna sinonimija. Ako se zamenom padeža u rečenici ne menja sadržaj rečenice onda kažemo da su ti padeži sinonimni. 

Predlozi kod sinonimnih predloško-padežnih konstrukcija:

ispred kuće                 pred kućom
ispod  mosta               pod  mostom
posle  škole                nakon škole,  
pored, kraj kapije         uz kapiju
kao majmun                poput majmuna
za sat                         kroz sat

 

zvezdica  Primeri sinonimnost padeža u rečenicama

Autobus je stao ispred škole. (genitiv)
Autobus je stao pred školom. (instrumental)

Reket mu je ispod kreveta. (genitiv)      
Reket mu je pod krevetom. (instrumental)

Košulja dugih rukava. (genitiv)
Košulja sa dugim rukavima. (instrumental)

Posle završenog posla idemo na izlet. (genitiv)
Po završenom poslu idemo na izlet.  (lokativ)

Stajala sam pored kapije. (genitiv) 
Stajala sam uz kapiju.  (akuzativ)

Ovde svakog dana pada sneg.  (genitiv) 
Ovde svaki dan pada sneg.  (akuzativ)

Dao mi je čokolade. (genitiv) 
Dao mi je čokoladu. (akuzativ)

Jede spanać na silu.  (akuzativ)
Jede spanać silom.  (instrumental)

Proglasili su Mišu za pobednika. (akuzativ)
Proglasili su Mišu pobednikom. (instrumental)

On je poput mene. (genitiv)    
On je kao ja. (nominativ)