zvezdica  Baka i računar

I baka je htela
pred računar sesti.
al’ sve sto je uspela
je udobno da se smesti.

 

Unuci su hteli da
pokažu baki
da na njemu može
da  radi laik svaki.

 

Ikonica mnogo,
slova su joj mala,
reče deci strogo:
- Nije ovo šala!

 

Rekli su joj tekst
da prekuca mali,
jer su mislili
da se baka šali.

 

Miš joj beži
zadatak sve teži
pet  je slova nakucala
pre neg’ što je u san pala.

Milica Munižaba Pejčinović