dugme Radionica "Ko se boji mraka (još)"

U Prirodnjačkom muzeju, u Beogradu, u okviru izložbe Od sumraka do svitanja na kojoj su prikazane životinje aktivne noću, planira se jednom ili dvaput mesečno održavanje edukativne radionice: Ko se boji mraka (još).

 Radionica je namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta. Radionica je pogodna za manja odeljenja, a učenici koji ne učestvuju direktno su publika i navijači.

Deca se podele u dve ekipe. Prvu, brojniju ekipu (5-15 učesnika), čine deca koja treba da predstavljaju različite životinje i oni se raspoređuju po Galeriji blizu vitrina sa eksponatima. U cilju otežavanja protivničkoj ekipi, deca ne bi trebalo da su blizu vitrine u kojoj je eksponat životinje koju predstavljaju. Prethodno moraju da se upoznaju sa osnovnim podacima o životinjama koje predstavljaju.

Drugu ekipu (1-3 učesnika) čine tzv. istraživači. Oni izvlače listiće sa zadatom životinjom (predstavljenom u vidu eksponata na izložbi). Zadatak je da pronađu životinju tako što će postavljati pitanja članovima druge, protivničke ekipe, na koju mogu dobiti samo odgovore DA i NE. Pitanja su eliminatornog karaktera i treba da budu što preciznija. Pitanja se odnose na staništa, dimenzije, ishranu, navike, zanimljivosti i verovanja vezana za životinje prikazane na našoj izložbi i cilj im je da eliminišu životinje koje ne poseduju osobine navedene pitanjem (primer: odgovor NE na pitanje "Da li si teži od vuka" implicira odgovor da se sigurno ne radi o divljoj svinji, dok pozitivan odgovor na pitanje: Da li si biljojed, eliminiše mesojede i sl.).

Svaki učesnik iz ekipe istraživača ima pravo da postavi najviše 5 pitanja, pri čemu ne sme istoj osobi postaviti više od jednog pitanja. Nakon što su iskoristili dozvoljen broj pitanja, učesnici iz ekipe istraživača dužni su da daju odgovor o tome ko od učenika iz protivničke ekipe predstavlja traženu životinju. Netačan odgovor ima za rezultat pobedu protivničke ekipe, iako sama radionica nema prevashodno takmičarski karakter. Pitanja po težini treba da budu usklađena sa uzrastom i predznanjem učenika, kao i podacima iznetim na posterima i tokom kratkog stručnog vođenja od strane kustosa na samoj izložbi i o njima se ekipa istraživača dogovara sa kustosom i roditeljima ili predmetnim profesorom neposredno pre izvođenja radionice. Nakon tačnog odgovora, dete koje predstavlja traženu životinju je opisuje, u nekoliko rečenica.

Da bi se radionica učinila zanimljivijom, postoji mogućnost ubacivanja novih likova, koje glume deca-dobrovoljci (deca koja su izrazito elokventna i duhovita). Likovi su Baka Svraka (dete sa smislom za glumu, koje kuka na mrak i voli dnevni život), Deka Zeka - plašljivi zec, koji se plaši mraka, Sveznalica - Dete genije (koje zna sve o životinjama sa izložbe, pridruženi član ekipe istraživača) itd.

Detalje i informacije, vezane za radionicu, možete pronaći na sajtu:

 www.nhmbeo.rs

Prijave i dogovor sa autorom radionice, kustosom edukatorom Draganom Vučićević putem telefona 011 / 3442-147, lokal 131 ili putem elektronske pošte na adresu:

draganav@nhmbeo.rs
 

dugme  O muzeju

Prirodnjački muzej u Beogradu je jedna od najstarijih srpskih nacionalnih ustanova. U Srbiji je jedini muzej takve vrste, a po bogatstvu primeraka, njihovoj raznovrsnosti, kao i postignutim rezultatima u oblasti nauke i muzeologije jedan je od vodećih prirodnjačkih muzeja u jugoistočnoj Evropi. Zvanično je osnovan 1895. godine, kao Jestastvenički muzej srpske zemlje. U privremenom prostoru čuva se prirodna i kulturna baština u 117 prirodnjačkih zbirki, sa približno 1.500.000 različitih primeraka iz naše zemlje, Balkanskog poluostrva, ali i celog sveta. Po broju primeraka izdvajaju se zbirke fosilnih i recentnih mekušaca, insekata, ptica i sisara.  Ove zbirke imaju veliku naučnu i muzeološku vrednost. Jedna od njih je Generalni herbarijum Balkanskog poluostrva.

Prirodnjački muzej nema stalnu postavku, a izložbena aktivnost, promocije, prezentacije i stručni skupovi odvijaju se u Galeriji na Kalemegdanu.

Pedagoško propagandna služba muzeja ostvaruje intenzivnu saradnju sa sa brojnim školama Srbije, sa decom svih uzrasta.