dugme Sedam novih svetskih čuda

Od sedam svetskih čuda sagrađenih u u staroj eri sačuvane su samo piramide u Gizi. U godinama nove ere napravljene su mnoge neobične i interesantne građevine. Glasanjem ljudi širom sveta 2007. godine izabrano je sedam novih svetskih čuda.

Kineski zid je najduži zid na svetu i jedina građevina na Zemlji,  za koju se tvrdi da se vidi sa Meseca. Proteže se od stepa srednje Azije do Žutog mora. Dugačak je  2.450 km, visok od 10 do 16 m i širok  8 m.  Duž celog zida, u pravilnim razmacima nalaze se  stražarnice, a po vrhu se pruža staza široka 4,5 m. Početak gradnje Kineskog zida vezuje se za prvog kineskog cara Čin Ši Huanga, koji je započeo njegovu izgradnju da bi zaštitio svoju zemlju od upada Huna, nomadskih plemena. Izgrađen je od zemlje, kamena i cigle, a njegova gradnja je trajala vekovima. Veliki kineski zid je svedočanstvo znanja, upornosti i umeća najmnogoljudnijeg naroda sveta.

Tadž Mahal  je najlepša građevina na svetu i predstavlja remek delo islamske kulture. Nalazi se u indijskom gradu Agri na obali reke Džamne.  Izgrađen 1647. po naređenju šaha Džahana kao mauzolej za njegovu omiljenu ženu Mumtaz Mahal koja je umrla 1629. godine nakon rađanja svog osmog deteta. Gradilo ga je 17 godina više od 20.000 radnika. Mauzolej se sastoji od središnje osmougaone građevine sa kupolom na vrhu, čija je ukupna visina oko 75 m i koja je skoro u potpunosti izgrađena od belog mermera. Uz nju stoje dva simetrična objekta, džamija i kućica za odmor. Ispred mauzoleja se nalazi veliki vrt, podeljen simetrično raspoređenim kanalima na četiri dela. Dimenzije čitavog kompleksa iznose 300 m x 560 m.  

Koloseum  je amfiteatar  koji se nalazi u Rimu u Italiji. Izgradnja je započeta 72. za vreme cara Vespazijana, a dovršena desetak godina kasnije za vreme vladavine njegovog sina Domicijana. Koloseum je dobio ime po kolosalnoj skulpturi cara Nerona koja se nalazila ispred amfiteatra. Sagrađen je u obliku valjka sa sedištima koja se koso spuštaju prema areni. Zid amfiteatra ima otvore kroz koje su hodnici dobivali svetlost i zrak, a u slučaju požara amfiteatar se mogao isprazniti za 10 minuta. U Koloseumu su održavane gladijatorske borbe, koje je moglo pratiti 50.000 gledalaca. Održavale su se i borbe sa životinjama.

Čičen Ica  je grad Maja i bio je glavni grad plemena Ica na Jukatanu. Grad čine centralni deo sa tri velika trga koji je okružen zgradama.  U Čičen Ici se nalaze mnoge zanimljive zgrade, a najznačajnije su Observatorij, Hram ratnika i Zid lobanja. Opservatorij, visok 22,5 m, posvećen je bogu kiše na što ukazuju kamenorezi iznad ulaznih vrata. U njemu se nalazi kružno stepenište koje podseća na puževu kućicu i nekoliko prozora kroz koje se vršilo promatranje zvezda. Hram ratnika  okružen je mračnim likovima ratnika, a okolo hrama postavljene su čudne ležeće figure koje predstavljaju pratioce boga kiše. Zid lobanja je zid sa ogradom na koji su nabijane glave ubijenih ljudi koji su žrtvovani kao dar bogovima.

Maču Pikču je sveti grad Inka koji se nalazi na istočnim padinama planinskog venca Andi na visini od 2.350 m nadmorske visine. Izgrađen oko 1300. godine, ali je ostao sakriven sve do 1911. godine kad ga otkrio Amerikanac Hiram Bingham. Grad je smešten usred šume kroz koju protiče reka, a sastoji se od  dvestotinjak građevina smeštenih po terasama i raspoređenih oko velikog središnjeg trga. Na uzvišenju u središtu grada nalazi se granitni monolit, za koji se pretpostavlja da predstavlja žrtvenik ili zvezdarnicu. Maču Pikču svedoči o vremenu carstva Inka koje je bilo ogromno i moćno. Smatra se da je Sveti grad sagrađen po uzoru na sliku svijeta, polaritetima. Na jeziku Inka kečua dva termina opisuju taj polaritet: Urin Pača (Niži svijet) i Anan Pača (Viši svijet).

Petra je napušteni grad na području današnjeg Jordana, koje je u antičko doba je bio glavni grad arapskog kraljevstva Nabatejaca. Izgrađen je u  širokoj kotlini na nadmorskoj visini od  visini 800 pa do 1.350  m.  Do grada se može doći samo uskom brdskom stazom sa severozapada ili klancem sa istoka koji je dug oko 1,5 km i koji se provlači između stena visokih oko 200 m. Duž klanca su prokopani tuneli kroz koji su Nabatejci dovodili vodu iz brdskog potoka. Svoju najveću slavu Petra je doživela u prvom veku nove ere kada su njome vladali Rimljani. Okriven je tek 1812., a pronašao ga je švajcarski istraživač Johan Ludvig Burhardt. U Petri je sačuvano je oko 800 građevina i žrtvenika, a najpoznatije su faraonska riznica, rimski amfiteatar i kraljevski zid sa grobnicama uklesanim u stene.

Hrist Spasitelj je spomenik Isusu Hristu koji se nalazi na brdu Korkovadu  pored Rio de Ženeira u Braziliu, na nadmorskoj visini od 709 m.  Visina spomenika je 38 m, težina oko 700 tona, a visina postolja na kome se nalazi 8 m.  Izgrađen je od armiranog betona i steatita. Ideja o gradnji religioznog spomenika se prvi put pojavila 1859. godine, a predlog su dali sveštenik Pedro Marija Bos i princeza Izabela. Izgradnja spomenika je počela tek 1222. godine kada je postavljen prvi kamen temeljac. Kip Isusa Hrista pravljen je u Francuskoj pet godina i u Brazil je prenet 1931. godine kada je i svečano otvoren.