zvezdica Stara porodična kuća - Pavle Ugrinov

Odmah pored ulice sa velikom dvorištem, voćnjakom i cvetnjakom pozadi, ponosno je stajala stara porodična kuća. Svojim spoljašnjim i unutrašnjim izgledom svedočila je o prošlim vremenima i načinu života ljudi koji su u njoj živeli.

Sa ulice su se videla tri mala niska prozora, dva na sredini zida i jedan po strani, bliže ulaznim vratima. Svaki od njih je bio sastavljen od dva dela, većeg koji se otvarao i manjeg koji je najčešće bio zatvoren. Okna prozora su bila starinska puna čvorova i neravnina, a drvenarija obojena mrkom bojom koja je bila u kontrastom sa belinom spoljašnjeg zida.  Čitav  zid je bio okrečen i beo osim isturenog donjeg dela pri zemlji. Ovaj deo je bio iste boje kao i okna prozora. Ispod nastrešnice nalazila su se dvoja vrata. Jedna su bila delimično u staklu i kroz njih se ulazilo pravo u sobu sa pogledom na ulicu, a druga su služila ka glavni ulaz i kroz njih se ulazilo u najveću prostoriju, trpezariju sa kuhinjom pozadi Pored grubo tesanog bagremovog stuba kraj ulaznih vrata podizao se luk velike ulazne kapije koja se otvarala na polovini. Njena dva izvijena krila bila su obojena istom onom mrkom bojom kao i ostala drvenarija kuće. Iza zida kuće se dizao zabat sa blago izvijenim linijama i polukrugom na vrhu.  Svojim kitinjastim dekorom zaklanjao je visoki i iskošen krov pokriven trskom po kojoj se širila tamnozelena mahovina. U produžetku krova na kuću se naslanjala kosa nastrešnica ispod koje su se nalazila drvena vrata sa gvozdenom kukom. Kroz njih se ulazilo u hodnik kuće. Pored hodnika koji se prostirao celom njenom dužinom kuća se sastojala jo[ od sobe prema ulici, gostinjske sobe okrenute kao voćnjaku i velike trpezarije sa kuhinjom pozadi.

Soba s ulice bila je svetla, bela i čista, po ceo dan obasjana suncem. U njenom desnom uglu stajala je velika sobna peć sa vrhom skoro do tavanice, a sa leve strane uza zid dva kratka kreveta sa polukružnim ramovima. Sobu prema voćnjaku sunčevi zraci su obasjavali samo kratko tokom jutra. Bila je mala, mračna i senovita, uvek u dubokoj tišini, zaboravljena od svih. U njoj su bile skupocene stvari. Kreveti su bili prekriveni čipkom, a na prozorima su visile bele zavese. Imala je dva prozora i kroz njih se videla stara razgranata kruška, bašta sa cvećem i veliki voćnjak, sličan malom gaju. Najveća prostorija u kući je bila trpezarija, polumračna odaja u koju je svetlost ulazila samo kroz jedan prozor.  Kroz njega se videlo dvorište u čijem dnu je raslo sa ogromno stablo oraha. Na podu trpezarije od glatko utabane zemlje nalazo se veliki pravougaoni sto, sa dve klupe sa strane i stolicama na čelu. Levo i desno, jedna naspram drugih bila su vrata kroz koja se ulazilo u sobe, a ispod prozora dva zidana šporeta, veći sa velikom ringlom za kuvanje i manji sa otvorom za kotao. Pored štednjaka u u zidu je bio polukružni otvor kome se pekla hrana i ložila peć u susednoj sobi.  

Stara porodična kuća, spolja okrečena u belo sa nijansama mrke boje, sa starim ali još uvek očuvanim drvenim prozorima, kapijom i vratima, okružena dvorištem u kome su kao svedok vremena ponosno stajali stara kruška i veliki orah pružala je slučajnim prolaznicima prelepu sliku. Njena unutrašnjost,  nepromenjena od vremena kada se u njoj živelo, izazivala je u piscu sećanja na prošlost i sretne dane koje je u njoj provodio, pa otuda i njegova želja da opis svoje stare porodične kuće stavi na list papira. 

Boske
STARA PORODIČNA KUĆA - Pavle Ugrinov

Književna vrsta:
Pripovetka

Književni rod:
Epika

Tema:
Opis porodične kuće

 

"Sreća ulazi u dom iz koga se smeh čuje" (japanska poslovica)