zvezdica Vlast - Branislav Nušić

Jednoj srpskoj familiji se posrećilo da jedan njen član bude izabran za ministra, što je odmah kod njega i ostatka njegove familije izazvalo velike želje i ambicije. Vlast bi im je donela moć i mogućnosti da ostvare svoju ličnu korist.

Kad Toza dođe na vlat sve postaje drugačije, kako i njegovom životu, tako i u životu njegovog tasta Miloja. Vlast ih obojicu menja. Toza, nekada loš i tunjav đak odjednom postaje sav važan. Uobražen je, prepotentan, gleda ljude sa visine i pretvara se da ih ne poznaje. Svoj položaj koristi da sebi prigrabi što više novca i da što bolje materijalno obezbedi svoju porodicu, a na kraju kad ostane bez vlasti ne kaje se zbog svojih loših dela. Važno mu je samo da ga ne uhvate zbog zloupotrebe položaja i ne strpaju u zatvor.

Miloje, Tozin tast, je presrećan što je njegov zet postao ministar. Sviđa mu se vlast jer uživa u tome da bude iznad svih i da mu se ljudi klanjaju. Zato se i on klanja Tozi, da bi na taj način dao još više važnosti njegovom viskom položaju na vlasti. Milojevo ponašanje je rezultat njegove neobrazovanosti i nesigurnosati. Bio je sitan mali čovek, neuk i ponizan i silno je želo da ga ga drugi poštuju i uvažavaju.

 Za razliku od Miloja Arsa je dobro zna kakve mogućnosti pruža vlast jer je i on nekada bio ministar. Njega ne zanima moć koju vlast pruža, već samo lična korist koju može da ostvari. Bio je pohlepan, lukav i bezosećajan, predstavnik ljudi koji žele da se okoriste ljudskom nesrećom. Iz njegovog i Tozinog ponašanja zaključujemo da sevlast ne menja, menjaju se samo ljudi na vlasti.  

Od Arse se ne razlikuje puno ni Toziin školski drug Dragoslav. Licemeran je i dvoličan. Tozu smatra glupim, omalovažava ga i obezvređuje jer oseća zavist i ljubomoru zbog njegovog uspeha, a s druge strane očekuje njegovu pomoć i neku korist.

Daj čoveku vlast pa će najbolje videti kakva je on čovek. Ministar Toza , njegova familija i drugovi svojim ponašanjem su pokazali sve ljudske mane i slabosti, sve što je negtivno u jednom čoveku i društvu u kome živi kada se dočepa vlasti. 

Boske

 

VLAST- Branislav Nušić

Književna vrsta:
Komedija

Književni rod:
Drama

Tema:
Dolazak Toze na vlast, promena njegovog ponašanja i ponašanje njemu najbližih ljudi

Glavni likovi:
Toza, Tozin tast Miloje, žena Leposava, drug Dragoslav, rođak Arsa, rođaka Mara, kumovi

Poruka:
Daj čoveku vlast, pa ćeš videti kakav je on čovek.